Våra tjänster  • Författar hela eller delar av läromedel (framförallt grundskola svenska, svenska som andraspråk och engelska)
  • Bidrar med kunskap och erfarenhet i pedagogiska/kreativa projekt och lärarfortbildning
  • Skriver texter för t ex läromedel, skönlitterära projekt, webb, nyhetsbrev, annonser, artiklar och kataloger
  • Redigerar, språkgranskar, korrekturläser och målgruppsanpassar allt från webbsidestexter till läromedel och romaner
  • Projektleder och tar hand om redaktörskapet för tryckta eller digitala läromedel samt för facklitteratur och skönlitteratur från idé till färdig produkt


  • Inspirationsföreläser om läsförståelse, läsförståelsestrategier och språkutvecklande arbetssätt, eller efter särskilda önskemål
  • Undervisar i engelska, svenska och svenska som andraspråk enskilt eller grupp, samt håller konversationskurser för mindre grupper
  • Handleder dig som drömmer om att skriva ditt eget läromedel eller vill ha hjälp att skriva skönlitterärt