Om Fröken Wendéus...

 

"Det är klart att det ska till en fröken för att driva Fröken Wendéus TEXT & PROJEKT."

Jag har arbetat drygt tio år som lärare i engelska, svenska och svenska som andra språk på gymnasiet och i grundskolan. 

2006 inriktade jag mig på läromedelsproduktion och påbörjade en anställning på LIBER AB som förlagsredaktör och projektledare för läromedel i engelska och svenska för grundskolan och gymnasiet. Här har jag arbetat med att ta fram läromedel och handböcker från idé till produkt. 

Projektledning  inkluderat marknadsundersökningar, kalkylberäkning, upphandling av externa tjänster, redaktörsarbete, pedagogisk granskning, marknadskommunikation via nyhetsbrev, kataloger, webbsidor och events, samt införsäljning hos kund har genom min tjänst på Liber blivit vardagsmat.

Under våren 2011 breddade jag mig och läste en journalistkurs på Berghs School of Communication. Anledningen till detta var att jag ville utöka mitt eget skrivande på frilansbasis, samt bli ännu bättre på att ge feedback till de författare som jag arbetar med i olika projekt.

I början av 2012 bestämde jag mig för att ta steget och bli egen helt och hållet. Projekten har avlöst varandra och jag har också hunnit skriva en hel del läromedel för engelska åk 1-6 och svenska åk 1-6 samt varit projektledare och redaktör för olika läromedelsproduktioner. 

I maj 2013 blev jag redaktör för åk 4-6 i Martin Widmarks viktiga och mycket uppskattade initiativ En läsande klass - ett projekt som jag känner mig glad och stolt över att vara involverad i, numera som projektledare (sedan augusti 2014).

Utöver den del av mitt arbetsliv som riktat sig mot skola och förlag har jag lång erfarenhet som egen företagare inom hästbranschen som tävlingsryttare, tränare, ridinstruktör och domare. Jag vet att jag har mycket att tacka detta intresse - då det danat mig till den målmedvetna och engagerade person jag är idag.

                                                                                         Ulrika Wendéus