Om Fröken Wendéus...

 

"Det är klart att det ska till en fröken för att driva Fröken Wendéus TEXT & PROJEKT."

Jag startade min karriär som lärare 1998 i engelska, svenska och svenska som andra språk på gymnasiet. Därefter arbetade jag på högstadiet i några år innan fokus gick mot förlagsbranschen.

2006 inriktade jag mig på läromedelsproduktion och påbörjade en anställning på LIBER AB som förlagsredaktör och projektledare för läromedel i engelska och svenska för grundskolan och gymnasiet. Här har jag vässat mina kunskaper som projektledare, produktutvecklare, korrekturläsare och språkgranskare under flera år. 

Projektledning  inkluderat marknadsundersökningar, kalkylberäkning, upphandling av externa tjänster, redaktörsarbete, pedagogisk granskning, marknadskommunikation via nyhetsbrev, kataloger, webbsidor och events, samt införsäljning hos kund har genom min tjänst på Liber blivit vardagsmat.

I början av 2012 bestämde jag mig för att ta steget och bli egen helt och hållet. Projekten har avlöst varandra och jag har också hunnit skriva en hel del läromedel i engelska, svenska och svenska som andraspråk, samt varit projektledare och redaktör för olika läromedelsproduktioner.

2013 blev jag redaktör för åk 4-6 i Martin Widmarks viktiga och mycket uppskattade initiativ En läsande klass, där jag 2014 tog över projektledarskapet fram till januari 2019, då projektet avslutades. Mängder av härliga inspirationsföreläsningar i läsförståelsestrategier och språkutvecklande arbetssätt  har det blivit!

Jag är författarutbildad ett läsår på Skrivarakademin (Folkuniversitetet, 2018/19) och jag har tidigare läst Journalistiskt skrivande på Berghs School of Communication. Anledningen till dessa kurser var att jag ville utöka mitt eget skrivande på frilansbasis, ta i tu med de där romanerna i byrålådan, samt bli ännu bättre på att ge feedback till de författare som jag arbetar med i olika projekt.  

                        Ulrika Wendéus